ADMINISTRATIV
  Componenţă:  

 

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

Biroul asigură administrarea teritoriului şcolii având o suprafaţă de aproximativ 20 ha. si cele 48 de clădiri existente în acest spaţiu.

Principalele atribuţii ce revin personalului care deserveşte această structură sunt:

 • menţinerea unei stări de ordine interioară şi de curăţenie corespunzătoare a tuturor spaţiilor şi clădirilor;
 • urmărirea comportării în timp şi exploatarea judicioasă pentru fiecare clădire în parte;
 • executarea lucrărilor de întreţineri sau reparaţii la clădiri şi mijloacele fixe din dotare;
 • dotarea cu mobilier şi stare de fixaţie a fiecărei încăperi în conformitate cu destinaţia acesteia;
 • asigurarea mentenanţei tehnicii de specialitate;
 • realizarea sarcinilor de investiţii pe linia administrării patrimoniului imobiliar;
 • asigurarea utilităţilor şi raţionalizarea consumurilor acestora (energie electrică, energie termică, apă, canal, salubritate);
 • gestionarea legală a bunurilor materiale din dotarea structurii.

La nivelul biroului există următoarele ateliere, care contribuie la executarea de prestări de servicii de specialitate necesare bunei funcţionări a instituţiei:

 • atelierul de lăcătuşerie;
 • grup electrogen şi atelier de intervenţii la reţeaua proprie de electricitate;
 • atelier de sudură;
 • atelier de amenajări interioare şi exterioare;
 • atelier de tâmplărie.