ADMINISTRATIV

 

ATRIBUŢII COMUNE

Atribuţii comune ce revin structurilor adminstrative:

 • asigură suportul logistic de specialitate, necesar desfăşurării procesului de învăţământ si misiunilor specifice;
 • întocmesc programele logistice anuale şi participă la elaborarea programelor de dezvoltare instituţională;
 • întocmesc estimările pe linie de logistică în scopul determinării necesarului de fonduri pentru realizarea achiziţiilor publice 
  de bunuri şi servicii;
 • planifică şi execută lucrări de întreţineri tehnice şi reparaţii;
 • recepţionează, manipulează, depozitează, păstrează, conservă, distribuie, retrage şi ţine evidenţa bunurilor materiale aparţinând patrimoniului şcolii;
 • asigură activităţile referitoare la disponibilizarea, scoaterea din funcţiune,valorificarea,transmiterea fără plată, declasarea şi casarea bunurilor materiale;
 • execută inventarierile periodice ale patrimoniului administrat;
 • desfăşoară activităţi specifice de protecţie a mediului, sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă;
 • întocmesc situaţii statistice şi informative;
 • asigură pregătirea continuă a personalului propriu;
 • participă la alte misiuni şi activităţi stabilite pe linie ierarhică.