BAZA MATERIALĂ

 Dintre toate instituţiile de învăţământ de nivel postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, şcoala de la Câmpina este cea mai mare ca întindere şi capacitate.
     An de an, promoţiile au cuprins efective de până la 1500 de elevi, cifre impresionante, care implică preocupări şi măsuri riguroase de ordin administrativ.

 

   Pentru a trece dimensiunile şcolii pe tărâmul cifrelor, amintim că aceasta ocupă o suprafaţă de peste 20 hectare, clădirile şi amenajările existente fiind destinate în special desfăşurării procesului de învăţământ şi activităţilor auxiliare.
   Spaţiile destinate procesului instructiv educativ au fost modernizate în întregime, sunt dotate cu tehnica şi aparatura necesară unui învăţământ de calitate, aplicat, care să răspundă exigenţelor de pregătire la nivel naţional şi european.

   Complexul de clădiri destinat cazării elevilor are o capacitate optimă de 1000 de locuri. Dormitoarele sunt dispuse şi mobilate astfel încât să răspundă cerinţelor actuale de confort. 
   Spaţiile destinate pregătirii şi servirii hranei sunt dotate cu echipamente de ultimă generaţie şi sunt deservite de personal calificat. Sălile de mese dispun de 1200 locuri, iar accesul elevilor la masă se face printr-un sistem computerizat. 

   Asigurarea suportului logistic (echipamente de comunicaţii şi informatică, audio-video, transport, armament geniu-chimic, foto, criminalistic, etc) necesar desfăşurării programului de formare, pregătire şi perfecţionare al agenţilor de poliţie este asigurat de structurile de Comunicaţii - Informatică şi Tehnic.
   Asistenţa medicală este acordată într-un pavilion compus din cabinete, laborator de analize şi staţionar.
   Capela ortodoxă a şcolii oferă atât personalului cât şi elevilor posibilitatea petrecerii unor momente de introspecţie spirituală.
  Muzeul Agentului de Poliţie inaugurat cu prilejul aniversării a 35 de ani de existenţă, prin exponatele sale - documente, uniforme, arme - reprezintă un lăcaş de menţinere şi dezvoltare a tradiţiilor Poliţiei Române.
   Baza sportivă este dotată modern, dispune de terenuri pe discipline sportive, pistă aplicativă pentru dezvoltarea îndemânării, o sală de forţă şi o sală de sport folosită pentru lecţii de autoapărare, judo, karate, kick-box.
  Completarea cadrului instructiv-educativ se realizează prin activităţi extraşcolare organizate şi coordonate de Compartimentul Tradiţii, Educaţie şi Cultură.

  De asemenea în şcoală există o modernă sală de spectacole unde sunt organizate simpozioane, expuneri, prezentări şi lansări de carte, proiecţii de filme artistice comemorări ale unor personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti.
  Diversitatea activităţilor cultural-educative se reflectă în emisiunile realizate în studioul şcolii, în activitatea Cercului de creaţie literară „Ioan Tecşa” precum şi în activitatea Cercului de pictură “Nicolae Grigorescu”, în cadrul căruia elevii îşi pot demonstra talentul şi competenţele privind păstrarea tradiţiilor cultural-educative.