LIBERUL ACCES LA INFORMAŢII

 

Responsabil cu aplicarea informaţiilor de interes public:
Comisar şef de poliţie Savu Ciprian
(contact)


     În conformitate cu art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.
     Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7.

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (vizualizează documentul)» Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina (vizualizează documentul)

» Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii de către structurile din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina (vizualizează documentul)


» Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016 (vizualizează documentul)
» Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015 (vizualizează documentul)
» Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014 (vizualizează documentul)
» Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013 (vizualizează documentul)
» Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2012 (vizualizează documentul)
» Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2011 (vizualizează documentul)


Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pe care îl puteţi descărca de aici: