ACREDITAREA REPREZENTANŢILOR MASS-MEDIA

 

» În conformitate cu legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public avem onoarea să informăm că în scopul asigurării creşterii gradului de transparenţă a activităţilor desfăşurate de structurile poliţiei, promovării corecte şi echidistante a informaţiilor de interes public, precum şi pentru a asigura posibilitatea de informare / documentare în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare este necesară stabilirea modalităţilor optime de comunicare cu mass-media.

» Acreditarea jurnaliştilor la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina reprezintă modalitatea legală, corectă şi echidistantă de a asigura transparenţa serviciilor instituţionale.

1. Cererile de acreditare provizorie ale jurnaliştilor pot fi acordate pentru situaţia în care jurnaliştii neacreditaţi doresc să participe la evenimente organizate de unităţile centrale / teritoriale de poliţie şi la care este permis accesul jurnaliştilor pentru informare / documentare, precum şi în situaţia în care instituţia de presă şi-a început activitatea şi solicită acreditarea pentru prima oară pe parcursul unui an;

2. Cererea de acreditare provizorie se înaintează unităţii de poliţie cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea evenimentului sau poate fi prezentată personal de jurnalist în ziua evenimentului, în momentul în care acesta solicită accesul în unitatea de poliţie;

3. La cerea de acreditare, se anexează copie după legitimaţia de presă şi B.I. / C.I.

4. Acreditarea este valabilă 1 an, putând fi reînnoită la începutul fiecărui an, în perioada comunicată de Serviciul Cabinet din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

4. Acreditarea provizorie se acordă şi pentru jurnaliştii străini. Pentru a fi valabile cererile acestora trebuie să îndeplinească condiţiile enunţate anterior, cu precizarea că jurnaliştii trebuie să prezinte la accesul în unitate şi legitimaţia internaţională de jurnalist;

Pentru obţinerea calităţii de jurnalist acreditat, de către reprezentanţii mass-media, avem rugămintea de a ne transmite,
     • în format electronic pe adresa de e-mail campina@scoalapolitie.ro
     • pe fax la numărul: 0244.33.36.50,
     • sau în format letric:
- cererea de acreditare, completată, semnată şi ştampilată de directorul sau redactorul-şef al instituţiei de presă,
- copie după legitimaţia de presă.


» modelul de CERERE DE ACREDITARE (descărcaţi documentul)


Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pe care îl puteţi descărca de aici: