1. Anunţ concurs;
  2. Anexa 1: Tematica şi bibliografia;
  3. Anexa 2: Cererea de încriere;
  4. Anexa 3: Graficul desfăşurării concursului;
  5. Anexa 4: Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor;
  6. Anexa 5: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei;
  7. Anexa 6: Tabel nominal cu rudele candidatului;
  8. Anexa 7: Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor.