ARHIVA POSTURI VACANTE

» Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofiţer specialist II la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prin încadrare din sursă externă, (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la proba "test scris" a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofiţer specialist II la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prin încadrare din sursă externă, (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofiţer specialist II la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prin încadrare din sursă externă, (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la examenul de promovare în treapta imediat superioară de REFERENT I A, a personalului contractual din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual încadrat la Biroul Echipament şi Hrănire, (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la proba de ,,evaluare a performanţei fizice” a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II
poziţia 170 din Statul de organizare al şcolii, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, (vizualizează documentul).

» Rezultatele la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de REFERENT I A a personalului contractual. (vizualizează documentul).

» Rezultatele la proba scrisă a examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară de REFERENT I A a personalului contractual. (vizualizează documentul).

» Rezultatele la proba scrisă la examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual încadrat la poziţiile 230, 231, 234, 235, 243, 247 şi 249 din statul de organizare al şcolii, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele la interviul pe subiecte profesionale la concursul pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor II (instructor de poliţie principal III), la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, Aria curriculară Drept. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea funcţiei ,,şef serviciu” la Serviciul Cabinet, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» Rezultatele la activitatea de validare / invalidare a candidaturilor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II, poziţia 170 în cadrul Biroului Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la proba interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei ,,şef serviciu” la Serviciul Cabinet, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei de „spălător textile”, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la proba interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de „spălător textile”, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Lista candidaţilor declaraţi “apt” psihologic de către Centrul de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei de „spălător textile”, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „spălător textile”, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» LISTA cu rezultatele finale de la PROBA INTERVIU din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de referent II, la Serviciul Cabinet. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, cu personal recrutat din sursă externă. (detalii).

» LISTA cu rezultatele contestaţiei la proba practică de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „Referent II”, la Serviciul Cabinet. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA PRACTICA din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de referent la Serviciul Cabinet. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea a două posturi vacante de profesor II (instructor de poliţie principal III), la Catedra Pregătire Juridică şi Criminalistică, aria curriculară Drept, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea funcţiei ,,şef serviciu” la Serviciul Cabinet, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» Rezultatele probei scrise de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Serviciul Cabinet. (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Serviciul Cabinet. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea postului vacant de şef catedră la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» Concurs/examen, cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV (spălător textile) la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de profesor II (instructor de poliţie principal III), la Catedra Pregătire Poliţienească, aria curriculară Pregătire Poliţienească, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» Lista cu rezultatele la evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II, poziţia 170 în cadrul Biroului Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Comunicaţii şi Informatică, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea a doua posturi vacante de profesor II (instructor de poliţie principal III) la Catedra de Educaţie Fizică, Autoapărare şi Instrucţia Tragerii, aria curriculară Instrucţia Tragerii, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de profesor II (instructor de poliţie principal III) la Catedra de Educaţie Fizică, Autoapărare şi Instrucţia Tragerii, aria curriculară Educaţie Fizică şi Autoapărare, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» Concurs / examen, cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual - studii liceale de referent II la Serviciul Cabinet - Compartimentul documente clasificate şi secretariat. (vizualizează documentul).

» CONCURS pentru ocuparea a două funcţii didactice de profesor II (instructor de poliţie principal III), poziţia 91 şi poziţia 94 din Statul de organizare al unităţii la Catedra de Ştiinţe Socio-umane, Limbi Străine şi Informatică, aria curriculară Comunicare profesională într-o limbă străină, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» TEMATICA de studiu pentru ocuparea funcţiei de profesor II (instructor de poliţie principal III), din cadrul Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane, Limbi Străine şi Informatică, poziţia nr.91 şi poziţia nr.94 în Statul de organizare. (vizualizează documentul).

» Rezultatele rezultatele contestaţiei la proba interviului de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de referent II, poziţia 36, la Catedra Pregătire Juridică şi Criminalistică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA INTERVIU din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de referent II la Catedra Pregătire Juridică şi Criminalistică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea funcţiei de ospătar, poziţia 237 din statul de organizare, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea funcţiei de ospătar, poziţia 244 din statul de organizare, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de ospătar, poziţia 237 din statul de organizare, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de ospătar, poziţia 244 din statul de organizare, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA PRACTICA din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de referent II, poziţia 36, la Catedra Pregătire Juridică şi Criminalistică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de ospătar, poziţia 237 din statul de organizare, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de ospătar, poziţia 244 din statul de organizare, la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA SCRISĂ din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de referent II la Catedra Pregătire Juridică şi Criminalistică . (vizualizează documentul).

» Rezultatele contestaţiei selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de referent II la Catedra Pregătire Juridică şi Criminalistică . (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiilor de „ospătar” la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de referent II la Catedra Pregătire Juridică şi Criminalistică . (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea funcţiei de funcţionar, la Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA INTERVIU din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de funcţionar, la Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă . (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Catedra de Ştiinţe socio-umane, limbi străine şi informatică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA INTERVIULUI din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Catedra de Ştiinţe socio-umane, limbi străine şi informatică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei de „instalator”, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA SCRISĂ din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei referent II, la Serviciul Cabinet – Compartimentul Documente Clasificate şi Secretariat după soluţionarea contestaţiilor . (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA PRACTICA din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de funcţionar la Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă . (vizualizează documentul).

» Rezultatele rezolvării contestaţiei de la PROBA SCRISĂ din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de funcţionar la Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă . (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la PROBA SCRISĂ din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de funcţionar la Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă după soluţionarea contestaţiilor . (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la interviu din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de rinstalator la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la proba practică din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de referent II la Serviciul Cabinet. (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale de la proba practică din cadrul examenului pentru ocuparea funcţiei de refernt II la Catedra de Ştiinţe socio-umane, limbi străine şi informatică . (vizualizează documentul).

» Rezultatele finale la PROBA SCRISĂ din cadrul concursului pentru ocuparea postului de funcţionar la Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Comunicaţii şi Informatică. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă internă, a unui post de profesor II (instructor de poliţie principal III), la Catedra de Investigaţii Criminale. (vizualizează documentul).

» Amănarea concursului pentru ocuparea a pentru ocuparea a 2 posturi de personal contractual - muncitor calificat IV (ospătar) la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» Amănarea concursului pentru ocuparea a unui post de personal contractual – REFERENT II la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele contestaţiei la selecţia dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Catedra de Ştiinţe socio-umane, limbi străine şi informatică . (vizualizează documentul).

» CONCURS:
detalii organizare concurs profesor I (instructor de poliţie principal II), Catedra de Ştiinţe Socio-Umane Limbi Străine şi Informatică. (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul concursul pentru ocuparea funcţiei de „instalator”, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Catedra de Ştiinţe socio-umane, limbi străine şi informatică . (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „referent II”, la Serviciul Cabinet. (vizualizează documentul).

» Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea a două funcţii de FUNCŢIONAR, poziţiile 114 şi 115 la Serviciul Metodică Planificare şi Bibliotecă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
detalii organizare concurs profesor III (instructor de poliţie principal IV), poziţia 27 din Statul de organizare al unităţii, la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
detalii organizare concurs profesor II (instructor de poliţie principal III), poziţia 16 din Statul de organizare al unităţii, la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică.
(vizualizează documentul).

» CONCURS:
detalii organizare concurs profesor II (instructor de poliţie principal III), poziţia 15 din Statul de organizare al unităţii, la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică.
(vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă internă, a unui post de profesor I (instructor de poliţie principal II), la Catedra de Educaţie Fizică, Autoapărare şi Instrucţia Tragerii. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă internă, a unui post de profesor III (instructor de poliţie principal IV), la Catedra de Investigaţii Criminale. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă internă, a unui post de profesor I (instructor de poliţie principal II), la Catedra de Pregătire Poliţienească. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă internă, a trei posturi vacante de profesor II (instructor de poliţie principal III), la Catedra de Pregătire Poliţienească. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă externă, a unui post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV (spălător textile) la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă externă, a 2 posturi de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV (ospătar) la Biroul Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă externă, a unui post de personal contractual - studii liceale de referent II la Serviciul Cabinet - Compartimentul documente clasificate şi secretariat. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă externă, a unui post de personal contractual - studii medii de referent II la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă externă, a unui post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV (instalator) la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea, prin recrutare din sursă externă, a 2 posturi de personal contractual - studii medii de funcţionar la Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru încadrarea, prin recrutare din sursă externă, a postului vacant de execuţie, personal contractual – referent II la Catedra de Ştiinţe Socio-Umane Limbi Străine şi Informatică. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor II (instructor de poliţie principal III), la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, aria curriculară Legislaţie contravenţională, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor II (instructor de poliţie principal III), la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, aria curriculară Criminalistică, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor III (instructor de poliţie principal IV), la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, aria curriculară Criminalistică, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor I (instructor de poliţie principal II), la Catedra de Investigaţii Criminale, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor III (instructor de poliţie principal IV), la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, pe aria curriculară drept, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor III (instructor de poliţie principal IV), la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, pe aria curriculară drept, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor III (instructor de poliţie principal IV), la Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică, pe aria curriculară criminalistică, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor III (instructor de poliţie principal IV), la Catedra de Educaţie Fizică, Autoapărare şi Instrucţia Tragerii, aria curriculară Instrucţia tragerii, cu personal recrutat din sursă internă. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea unei funcţii didactice de profesor III (instructor de poliţie principal IV), la Catedra de Educaţie Fizică, Autoapărare şi Instrucţia Tragerii, aria curriculară Educaţie fizică şi autoapărare, cu personal recrutat din sursă internă;. (vizualizează documentul).

» CONCURS:
pentru ocuparea a două funcţii didactice de profesor III (instructor de poliţie principal IV), poziţile 44 şi 45 din Statul de organizare al unităţii la Catedra de Investigaţii Criminale, cu personal recrutat din sursă internă;. (vizualizează documentul).


» ANUNŢ DE ANGAJARE:
   - Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei de „fochist”. (vizualizează documentul).
   - Rezultatele interviului pentru ocuparea funcţiei de „fochist”, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar . (vizualizează documentul).
   - Rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de „fochist”, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar . (vizualizează documentul).
   - Rezultatele selecţiei dosarelor de la concursul pentru ocuparea funcţiei de „fochist”, la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar . (vizualizează documentul).
   - Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, cu sediul în municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 145, judeţ Prahova, organizează concurs/examen, cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 2 posturi de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (fochist) la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. (vizualizează documentul).

» ANUNŢ DE PROMOVARE:
- Pentru promovarea în funcţia de muncitor calificat I (bucătar) a personalului contractual care ocupă funcţia de muncitor calificat II (bucătar) de la poziţiile 225, 226, 227, 228, 229, 232 şi 233 din statul de organizare al şcolii din cadrul Biroului Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul)
.
- Pentru promovarea în funcţia de muncitor calificat I de la poziţiile 214, 215, 216, 217, 218 şi 220 din statul de organizare al şcolii din cadrul Biroului Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul).
- Pentru promovarea în funcţia de muncitor calificat I (patiser) de la poziţia 236 şi în funcţia de muncitor calificat II (ospătar) de la poziţiile 238, 239, 240, 241, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255 256 şi 257 din statul de organizare al şcolii din cadrul Biroului Echipament şi Hrănire. (vizualizează documentul)
.
- Pentru promovarea în funcţia de muncitor calificat I (telefonist) a personalului contractual care ocupă funcţia de muncitor calificat II (telefonist) de la poziţia 269 din statul de organizare al şcolii din cadrul Biroului Comunicaţii şi Informatică. (vizualizează documentul).

» 10.07.2012 - CONCURS pentru ocuparea funcţiei didactice de Şef catedră (instructor de poliţie specialist IV) la Catedra de educaţie fizică, autoapărare şi instrucţia tragerii, poziţia 63 din Statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă (vizualizează documentul)

» 07.10.2010 - CONCURS în vederea ocupării funcţiei de Şef serviciu, cu recrutare din sursă internă, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la Serviciul Administrativ (vizualizează documentul)

» 17.05.2010 - CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist III (psiholog) din cadrul Serviciului Management Resurse Umane – Psiholog, cu personal recrutat din sursă externă (vizualizează documentul)

» 17.05.2010 - CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Management Organizaţional şi Comunicare Publică – Comunicare Publică şi Relaţii Internaţionale, cu personal recrutat din sursă externă (vizualizează documentul)

» 17.05.2010 - CONCURS pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist I (economist) la Financiar, cu personal recrutat din sursă internă (vizualizează documentul)

» 17.05.2010 - CONCURS pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist II la Biroul comunicaţii şi informatică – Compartimentul Webdesign, cu personal recrutat din sursă internă (vizualizează documentul)

» 05.03.2010 - CONCURS în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, cu recrutare din sursă internă (vizualizează documentul)

» 05.03.2010 - Examen / concurs, în vederea ocupării funcţiei didactice de şef catedră la Catedra de Legislaţie Contravenţională, cu recrutare din sursă internă (vizualizează documentul)

» 12.01.2010 - CONCURS în vederea în vederea încadrării unui număr de 5 posturi vacante de personal contractual (2 de BUCĂTAR şi 3 de OSPĂTAR )– la Biroul intendenţă (vizualizează documentul)

» 16.12.2009 - CONCURS în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, cu recrutare din sursă internă (vizualizează documentul)

» 17.11.2009 - CONCURS pentru încadrarea funcţiei de ofiţer specialist I la Serviciul Management Resurse Umane, cu personal recrutat din sursă internă (agenţi de poliţie) (vizualizează documentul)

» 17.11.2009 - CONCURS pentru încadrarea funcţiei de ofiţer specialist III (ofiţer de serviciu), la Serviciul Management Organizatoric şi Comunicare Publică, cu personal recrutat din sursă internă (agenţi de poliţie) (vizualizează documentul)

» 05.11.2009 - Examen / concurs, în vederea ocupării a unei funcţii didactice la Catedra de Combaterea Criminalităţii şi Cooperare Schengen şi a trei funcţii didactice la Catedra de Tactică Poliţienească, cu recrutare din sursă internă (vizualizează documentul)

» 28.10.2009 - Examen / concurs, în vederea ocupării funcţiei didactice de şef catedră, la Catedra de Educaţie Fizică şi Autoapărare cu recrutare din sursă internă (vizualizează documentul)

 


Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pe care îl puteţi descărca de aici: