Termeni şi condiţii de utilizare


Termeni de utilizare:

1. Acceptul dumneavoastră
Utilizând şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest site) ACCEPTAŢI AUTOMAT TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI.

2. Termenii şi condiţiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor site-ului. Acest site poate conţine linkuri spre alte site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Scolii de Politie. Scoala de Politie nu are control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastră absolviţi în mod explicit Scoala de Politie de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs a unui alt site. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi termenii şi condiţiile pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitaţi, atunci când părăsiţi site-ul nostru.

3. Accesul pe website
Aveti permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor Termeni de folosinţă: (I) site-ul se va utiliza doar în interes personal şi non-comercial; (II) nu veţi copia sau distribui nici o parte din acest site în nici un fel de mediu, fără a obţine în prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorul site-ului; (III) veţi respecta termenii şi condiţiile acestui site; (IV) sunteţi de acord să nu folosiţi nici un sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenţie.

4. Drepturile proprietăţii intelectuale
Conţinutul acestui site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informaţional şi pentru uz personal, si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.
Scoala de Politie îşi rezervă toate drepturile pentru acest site şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părţi, în interes comercial.
Dacă downloadaţi sau printaţi o copie a conţinutului pentru uz personal, trebuie să deţineţi toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conţinutului. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi şi interferaţi în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conţinut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conţinutului acestuia.

5. Sunteţi conştient că în timpul utilizării site-ului vă expuneţi la materiale postate dintr-o varietate de surse şi că Scoala de Politie nu este răspunzătoare de acurateţea, utilitatea, siguranţa materialelor sau gradului în care acestea respectă drepturile de proprietate. Scoala de Politie vă permite accesul la materiale doar pentru a fi folosite în scop personal şi non-comercial.

6. Declaraţie de garanţie
Sunteţi de acord că prin utilizarea site-ului să vă asumaţi orice risc.
În măsura permisă de lege, şcoala, directorii, angajaţii şi agenţii săi declină toate garanţiile, exprese sau implicite, în legătură cu website-ul şi folosinţa de către dvs a acestuia.
Şcoala de politie nu oferă nici o garanţie sau reprezentare vizavi de acurateţea sau de cât de complet este conţinutul acestui site sau conţinutul altor site-uri legate de acest site şi nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru orice: (I) erori, greşeli, sau lipsă de acurateţe a conţinutului, (II) vătămare corporală sau a proprietăţii, de orice natură, rezultand prin accesul dvs la site-ul şi serviciile noastre, (III) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor noastre securizate şi/sau orice şi toate date personale şi/sau informaţii financiare stocate în acesta, (IV) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către site-ul nostru, (V) orice erori, viruşi, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin site-ul nostru de către o parte terţă şi/sau orice erori sau omisiuni în orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin email, sau oricum altfel făcut disponibil prin site-ul respectiv.
Şcoala de poliţie nu garantează şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru orice produs sau serviciu publicat sau oferit de către o parte terţă prin prezentul site sau orice site cu hiperlink sau apărut în orice banner sau alt fel de publicitate.
Şcoala de poliţie nu va fi parte la sau în orice alt fel responsabilă pentru monitorizarea oricăror tranzacţii dintre dvs şi o parte terţă oferitoare de produse sau servicii. În ceea ce priveşte cumpărarea oricărui produs sau serviciu prin orice modalitate ar trebui să vă folositi buna dvs judecată şi să o exercitaţi cu atenţie atunci cand este cazul.

7. Limitarea răspunderii
În nici un caz şcoala de poliţie, directorii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi pasibili faţă de dvs pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive sau de consecinţă ce rezultă din orice (I) erori, greşeli, sau lipsă de acurateţe a conţinutului, (II) vătămare corporală sau a proprietăţii, de orice natură, rezultând prin accesul dvs la site şi la serviciile noastre, (III) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor noastre securizate şi/sau orice şi toate date personale şi/sau informaţii financiare stocate în acesta, (IV) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către siteul nostru, (V) orice erori, viruşi, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin siteul nostru de către o parte terţă şi/sau orice erori sau omisiuni în orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin email, sau oricum altfel făcut disponibil prin site-ul şcolii de poliţie, fie că se bazează pe garaţie, contract, sau orice alte modalitati legale, sau in cazul in care şcoala este sau nu conştientă de posibilitatea unor asemenea daune.
Această limitare a raspunderii se va aplica in limitele legale în jurusdicţia aplicabilă.

Site-ul este controlat şi oferit de către Şcoala de Poliţie cu facilităţile sale din Romania. Şcoala de Poliţie nu afirma că site-ul este potrivit sau disponibil pentru folosinţă în alte locaţii. Cei ce accesează sau folosesc site-ul din alte jurisdicţii, sunt responsabili faţă de legea locală.

8. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare
Prin acceptarea prezentelor conditii afirmaţi fie că aveţi peste 18 ani, sau sunteti minor cu capacitate de exercitiu restransa si aveţi consimţămantul părintelui sau tutorelui legal şi sunteţi în măsură şi competent să intelegeti termenii, condiţiile, obligaţiile, afirmaţiile, reprezentările şi garanţiile stabilite mai sus şi să respectaţi toate acestea.