BIROUL FINANCIAR

 

În definirea şcolii ca entitate publică, contabilitatea a apărut din necesitatea cunoaşterii şi gospodăririi cu eficienţă în vederea dezvoltării patrimoniului.
Prin urmare, activitatea financiar-contabilă a şcolii a urmărit realizarea unor obiective generale, respectiv cunoaşterea reală a situaţiei patrimoniale, a rezultatului financiar şi controlul permanent al gestiunii patrimoniului, dar şi a unor obiective specifice concretizate în cunoaşterea şi controlul stocurilor de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, produse, mărfuri, ambalaje şi a operaţiilor cu aceste bunuri, a drepturilor salariale, precum şi calculul, înregistrarea şi controlul cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor financiare.
Toată această demonstraţie de forţă logistică presupune alocaţii financiare bine dimensionate şi proporţional repartizate precum şi acţiuni riguroase, energice pentru păstrarea integrităţii patrimoniului.

Acesta este domeniul în care se manifestă Compartimentul financiar–contabil condus de Cms. şef de poliţie Vişan Florina care are în subordine următorul colectiv:

» sinsp. de poliţie Vulturariu Marilena,

agenţii de poliţie
» Gheorghici Veronica,
» Dobrescu Antoanela,
» Piciorea Elena,
» Aldea Iuliana,

p.c. Măinică Carmen.

În istoria şcolii, contabilitatea a cunoscut o evoluţie, cu două componente majore:
contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune internă, înregistrând la zi toate operaţiile realizate cu dife¬riţi agenţi economici
şi toate operaţiile interne de mişcare şi transfor¬mare ce au avut loc.

În ceea ce priveşte conducerea activităţilor financiar-contabile, amintim că ea a fost mult timp realizată cu profesionalism de către ofiţerii:
col .(r) Rusu Ilie (1968-1970),
lt. col. (r) Chercea Cristudor (1971-1985),
lt. col. (r) Cojocaru Gheorghe (1986 –2000),
col. (r) Ioniţă Isaiia (2001-2007).