PSIHOLOGIE

 

Asistenţa psihologică este asigurată de către inspector principal de poliţie Bădilă Anca-Elena. Aceasta se subordonează direct directorului şcolii şi are următoarele atribuţii:

1. asigură cunoaşterea şi asistenţa psihologică a elevilor în vederea formării unei personalităţi autonome, creative, armonioase a acestora;
2. realizează completarea şi validarea evaluărilor psihologice efectuate în procesul de recrutare;
3. desfăşoară evaluări psihologice şi activităţi pentru cunoaşterea elevilor şi dezvoltarea lor personală şi socială;
4. analizează cauzele comportamentelor deviante şi propune soluţii pentru integrarea şcolară a elevilor;
5. realizează activităţi de consiliere individuală şi de grup pentru elevi şi personalul unităţii;
6. colaborează cu diriginţii, şefii de structuri, medicul şcolii şi şeful structurii management resurse umane pentru completarea fişelor psiho-pedagogice;
7. desfăşoară programe de intervenţie psihologică şi prevenţie;
8. realizează diagnoza organizaţională pentru fundamentarea măsurilor privind ameliorarea calităţii vieţii socioprofesionale;
9. desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul învăţământului.