SERVICIUL CABINET

Şef serviciu
- (împuternicit) cms. şef de poliţie Savu Ciprian


a. Comunicare Publică
Componenţă:
- cms.-şef de poliţie ROŞCA Cătălina,
- insp. de poliţie VIŞAN Oana Florina,
- ag. pr. de poliţie BUDA Ionuţ.

Atribuţii:
Activitatea este centrată pe dezvoltarea capacităţilor cultural-artistice şi educative integrată în procesul formativ complex al viitorilor agenţi de poliţie.
Organizează diverse evenimente care contribuie la promovarea tradiţiilor naţionale şi de profesie, conştientizarea asupra valorilor specifice statului de drept, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
În cadrul compartimentului funcţionează:
• cercul de pictură;
• cercul de creaţie literară „Ioan Tecşa”;
• revista „Minerva”;
• formaţia cultural-artistică a elevilor.

Este răspunzător de promovarea ofertei educaţionale în rândul publicului ţintă, de promovarea imaginii şi misiunii instituţiei, într-un mod cât mai realist şi atractiv în rândul societăţii.
În acest sens, sunt foarte importante cooperarea şi relaţiile publice cu instituţiile ierarhic superioare, organizaţiii non/guvernamentale, mass-media.
Activitatea de relaţii internaţionale intră în sarcina ofiţerului responsabil cu relaţiile publice şi internaţionale şi se desfăşoară cu respectarea cadrului legislativ intern, ce reglementează acest domeniu.
Scopul principal al cooperării şi parteneriatelor internaţionale este acela de a integra sistemul românesc de învăţământ poliţienesc în sistemul internaţional european, de creştere a eficienţei formării şi pregătirii poliţiştilor prin însuşirea unor viziuni, tehnici, concepte moderne preluate de la partenerii străini, şi de a oferi, la rândul nostru, exemple de bune practici.

b. Dispecerat şi personal de serviciu
Componenţă:
- insp. pr. de poliţie BĂRBULESCU Irinel,
- insp. pr. de poliţie IORDAN Ion Laurenţiu,
- ag. şef pr. de poliţie GEANĂ Sebastian,
- ag. şef pr. de poliţie IALAMA Cătălin Valentin,
- ag. şef pr. de poliţie IARCA Ciprian Florin,
- ag.-şef pr. de poliţie MĂNĂŢUICĂ Petcu,
- ag.-şef pr. de poliţie PREDA Vincenţiu,
- ag. şef pr. de poliţi STANCHI Iulian,
- ag. şef pr. de poliţie TERECOASĂ-RĂDUCU Sebastian Cătălin,
- ag. şef pr. de poliţie VLAICU Gheorghe,
- ag. şef pr. de poliţie ZECHERU Mihai
- ag. şef de poliţie CĂPRIOARĂ Marius,
- ag. pr. de poliţie IORDAN Mihai Daniel.

Atribuţii:
Coordonează programul elevilor şi cursanţilor timp de 24 de ore, răspunde de activitatea de control-acces al persoanelor, auto care intră în incinta instiuţiei, organizează şi conduce activităţile în situaţii de urgenţă, elaborerază documente operative necesare funcţionării dispeceratului şcolii.

c. Documente Clasificate şi Secretariat
Componenţă:
- ag. şef pr. de poliţie MANOLACHE Remus,
- ag. şef adj. de poliţie ŞERBĂNESCU Elena Alexandra şi
- ag. şef adj. de poliţie TOMA-APOSTOL Cristina.

Atribuţii:
Răspunde de activitatea de registratură pentru toate documentele reprezentând corespondenţa internă şi externă a instituţiei, ţine evidenţa mişcărilor de personal de la nivelul instituţiei (atât personal angajat, cât şi elevi/ cursanţi).

.