SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

 

   Serviciul Management Resurse Umane asigură îndeplinirea misiunilor specifice gestionării resurselor umane la nivelul unităţii de învăţământ.    Această structură se subordonează nemijlocit directorului şcolii şi, funcţional, Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, fiind unitatea de specialitate care realizează aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la resursele umane, punerea în practică a strategiei, politicilor şi procedurilor în domeniul de competenţă.

   Activitatea poliţiştilor, personalului contractual şi elevilor şcolii este atent monitorizată, etapă cu etapă, prin intermediul acestei structuri, în vederea realizării dezvoltării carierei profesionale, aplicând cadrul normativ incident.

   Serviciul este coordonat în prezent de către comisar-şef de poliţie Rus Elena-Victoria şi are în componenţă următorii poliţişti:
- comisar şef de poliţie Bonciu Laurenţiu-Ion,
- comisar de poliţie Popescu Daniela-Cristina,
- subcomisar de poliţie Bogăţoiu Marius-Daniel,
- agent şef principal de poliţie Abăluţă Marilena,
- agent şef adjunct de poliţie Brica Paula-Elena
- agent şef adjunct de poliţie Tomescu Diana-Cristina.

   Subcomisar de poliţie Bădilă Anca-Elena asigură asistenţa psihologică a personalului şcolii şi elevilor acesteia .

   Serviciul organizează şi desfăşoară recrutarea, selecţionarea, încadrarea, integrarea, instruirea, promovarea, precum şi evaluarea performanţelor profesionale ale personalului pentru asigurarea atingerii obiectivelor instituţiei. De asemenea, asigură aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Urmăreşte situaţia disciplinară a personalului şcolii, elaborând strategii pentru crearea unui climat corespunzător şi motivant, precum şi planuri de îmbunătăţire a stării şi practicii pe această linie.

   Serviciul pune în valoare toate resursele de care dispune instituţia în vederea atingerii obiectivelor strategice imediate, vizând atât asigurarea posturilor cu oameni potriviţi, cât şi utilizarea optimă a acestora.