Achiziţii publice

ACHIZIŢII PUBLICE

O mare parte a activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor administrative se realizează prin derularea procedurilor legale de specialitate executate de catre structura de achiziţii publice.

Atribuţiile structurii:

1. întocmeşte, în baza planurilor logistice, "Programul anual al achiziţiilor publice" prin care se stabilesc procedurile de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări.

2. execută studiul de piaţă în vederea întocmirii în mod realist a estimărilor achiziţiilor publice premergătoare iniţierii procedurilor de atribuire şi a cumpărărilor directe.

3. întocmeşte "Documentaţiile de atribuire", le supune spre aprobare "Ordonatorului terţiar de credite" şi le publică în SEAP odată cu iniţierea procedurilor de atribuire.

4. popularizează intenţiile şcolii pe linie de achiziţii publice, publicitatea realizându-se prin transmiterea în SEAP a invitaţiilor/anunţurilor de participare la procedurile de atribuire, precum şi prin transmiterea unor anunţuri specifice pentru licitaţiile publice deschise cu strigare.

5. organizează şi desfăşoară şedinţele de "licitaţie publică/cerere de oferte" şi întocmeşte documentele legale, pe care le supune spre aprobare "Ordonatorului terţiar de credite".

6. întocmeşte contractele de achiziţii publice cu ofertanţii declaraţi câştigători, le supune spre avizare şi semnare persoanelor în drept şi urmăreşte constituirea garanţiilor de bună execuţie.

7. asigură deblocarea garanţiilor de participare constituite de către operatorii economici participanţi la procedurile de atribuire.

8. întocmeşte şi transmite în termenele legale actele constatatoare de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către furnizori;

9. întocmeşte şi transmite la ANRMAP "Raportul anual" al tuturor achiziţiilor publice efectuate în anul precedent.

 

Admitere 2023

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.