Calendarul evenimentelor

pâna la 05.05.2023
Depunerea cererilor de înscriere

Se depun la serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul inspectoratelor județene de poliţie.

pâna la 15.05.2023
Evaluarea psihologică

Locație stabilită de unitatea cu atribuții de recrutare.

pâna la 15.05.2023
Depunerea dosarului

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în volum complet la unitățile de recrutare: Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv inspectoratelele județene de poliţie.

între 19-24.05
2023
Evaluarea performanțelor fizice

Candidații vor susține proba la centrele zonale desemnate, conform Anexei nr. 5.

sâmbătă 27.05.2023
Proba de verificare a cunoștințelor

Locație: se va susține la unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, numai de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanțelor fizice.

între 31.05-29.06
2023
Examinarea medicală

Locația: unitățile de selecție. Se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.

vineri 30.06.2023
Afișarea rezultatelor finale

Se vor afișa pe website-urile instituțiilor de învățământ.