Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică

CATEDRA DE PREGĂTIRE JURIDICĂ ŞI CRIMINALISTICĂ

Catedra formează următoarele competenţe:

1. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor: formează abilităţile necesare elevilor pentru a recunoaşte şi identifica faptele de natură contravenţională, care intră în competenţa de constatare şi sancţionare a poliţiştilor, din domeniile: ordinea şi liniştea publică; circulaţia pe drumurile publice; comerţ; procedura de eliberare a certificatului de producător; normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; arme de foc şi muniţii; silvic; vânat; pescuit; a constata şi soluţiona accidentele de circulaţie de pe urma cărora au rezultat numai pagube materiale care, prin consecinţele lor, nu constituie fapte penale, precum şi pentru a îndeplini procedurile legale în cazul constatării şi sancţionării contravenţiilor.

2. Utilizarea noţiunilor generale de drept: prin parcurgerea de către elevi a unor teme conţinând noţiuni generale de drept constituţional, civil, administrativ, penal şi procesual penal.

3. Utilizarea noţiunilor şi cunoştinţelor de drept penal referitoare la infracţiune şi la încadrarea juridică a acesteia: asigură pregătirea juridică a elevilor în domeniul legislaţiei penale, care le va permite să stabilească: dacă o faptă comisă constituie sau nu infracţiune; dacă aceasta se prezintă sub formă consumată sau sub forma tentativei pedepsibile; calitatea persoanelor care au participat la săvârşirea acesteia; care sunt cauzele justificative, de neimputabilitate şi cele care înlătură răspunderea penală; care sunt circumstanţele atenuante sau agravante; în¬ţe¬legerea naturii infracţiunilor constatate în activitatea practică, prin ana¬liza elementelor aces¬tora şi efectuarea încadrării juridice.

4. Aplicarea metodologiei de constatare a infracţiunilor: asigură pregătirea juridică a elevilor în domeniul legislaţiei procesual penale, prin parcurgerea unor teme, referitoare la: acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, competenţa penală, probele şi mijloacele de probă în procesul penal, înscrisurile, mijloacele materiale de probă şi le formează priceperi şi deprinderi pentru constatarea infracţiunilor flagrante.

5. Folosirea metodelor şi mijloacelor de cercetare a infracţiunilor: formează deprinderi elevilor pentru desfăşurarea unor activităţi, în vedere administrării probelor necesare soluţionării dosarelor penale în care autorii sunt identificaţi, cum sunt: primirea sesizărilor; dispunerea începerii urmăririi penale; audierea suspectului sau a inculpatului, persoanei vătămate, părţilor şi martorilor; confruntări; ridicări de obiecte şi înscrisuri; percheziţii; reconstituiri; prezentări pentru identificare; dispunerea de constatări şi expertize ş.a.

Întreaga problematică motivează elevii în soluţionarea unor cazuri, ce presupun efectuarea activităţilor amintite, ce vor fi materializate în acte de documentare procedurală care constituie dosarul de urmărire penală, ce se înaintează procurorului cu propunerile corespunzătoare.

Pentru formarea deprinderilor necesare, elevii au la dispoziţie o sală documentară şi 4 săli de aplicaţii dotate corespunzător

6. Desfăşurarea activităţilor criminalistice: prin parcurgerea de către elevi a unor teme şi desfăşurarea de activităţi specifice de criminalistică, cum sunt: fotografia judiciară, urmele, bazele de date criminalistice, amprentarea persoanelor, identificarea persoanelor după semnalmente, tanatologie şi traumatologie medico-legală, examinarea documentelor, primele măsuri ce trebuie luate la faţa locului în cazul unor evenimente, tactica efectuării cercetării la faţa locului în cazul diferitelor genuri de infracţiuni ş.a.

Activităţile practice se desfăşoară în săli documentare dotate cu mijloace didactice, tehnico-criminalistice de ultimă generaţie (microscoape, scanere, aparate fotografice clasice şi digitale, surse de radiaţii, truse criminalistice, o staţie de pregătire conectată la Sistemul automat de identificare pe baza caracteristicilor impresiunilor papilare ale persoanelor ,,AFIS PRINTRAK - BIS”).

7. Protejarea drepturilor omului: dezvoltă cunoştinţele elevilor, referitoare la: reglementările şi instituţiile, interne şi internaţionale, care promovează şi protejează drepturile omului; reglementările comunitare materiale şi instituţionale; reglementările de drept umanitar, şi conştientizându-i de necesitatea respectării cu stricteţe a prevederilor legale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a garanţiilor procesuale, în cazul persoanelor implicate în procesul penal.

8. Conducerea autovehiculelor: asigură însuşirea de către elevi a legislaţiei rutiere şi le formează deprinderile necesare îndrumării, supravegherii şi controlului circulaţiei pe drumurile publice şi abilităţi în conducerea/ manevrarea autovehiculului în siguranţă pe drumurile publice, atât în condiţii de circulaţie normale, cât şi în situaţii profesionale deosebite.

Catedra dispune de o sală documentară unde elevii au posibilitatea să-şi formeze priceperi şi deprinderi specifice testării teoretice pe calculator, din perspectiva susţinerii examenului în vederea obţinerii permisului de conducere categoria B, în sistem informatizat

9. Acordarea primului ajutor: formează deprinderi elevilor pentru aplicarea procedurilor de acordare a primului ajutor în diferite situaţii.

Pentru aprofundarea cunoştinţelor, şcoala pune la dispoziţia elevilor, următoarele surse bibliografice întocmite de către instructorii de poliţie din cadrul catedrei:

• Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor - note de curs; 
• Conducerea autovehiculelor - note de curs; 
• Noţiuni generale de drept - note de curs; 
• Constatarea infracţiunilor - note de curs; 
• Cercetarea infracţiunilor - note de curs; 
• Acte normative folosite în activitatea poliţiştilor; 
• Criminalistică - Îndrumar practic.

Admitere 2023

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.