Catedra de Stiinţe socio-umane, Limbi străine şi Informatică

CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, LIMBI STRĂINE ŞI INFORMATICĂ

Catedra formează următoarele competenţe:

1. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă – asigură dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare din perspectiva rolului şi a statusului social.

2. Aplică principii şi metode specifice activităţii de relaţii publice – dezvoltă cunoştinţele referitoare la principiile activităţii de relaţii publice, obiectivele şi domeniile activităţii de relaţii publice în MAI, parteneriatul cu comunitatea, relaţia profesională cu mass-media, primirea publicului.

3. Receptează mesaje orale într-o limbă străină – obţine informaţii din mesaje orale legate de îndeplinirea sarcinilor de serviciu în contexte profesionale semnificative.

4. Receptează mesaje scrise într-o limbă străină – obţine informaţii din mesaje scrise specializate legate de îndeplinirea de serviciu în contexte profesionale semnificative.

5. Se exprimă prin mesaje orale într-o limbă străină – utilizează mesajele orale în limbaj complex, în mod obiectiv, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

6. Se exprimă prin mesaje scrise într-o limbă străină – participă la interacţiuni în scris, legate de îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Pentru formarea acestor competenţe, mijloacele didactice folosite sunt multimedia, de substituţie şi de tip iconic. Instruirea se realizează prin folosirea IT în scopul realizării dezideratelor intermodularităţii.

7. Utilizează la un nivel avansat sistemul de operare Windows şi utilitare de sistem- pentru dobândirea acestei competenţe, după definirea şi identificarea conceptelor, elevii vor parcurge numeroase aplicaţii practice, primind sarcini, fişe de lucru individuale sau pe grupe.

8. Tehnoredactează la un nivel avansat documente cu ajutorul procesorului de texte MICROSOFT WORD – la această competenţă, după deprinderea operaţiilor de editare de bază, se va pune accent pe formatarea corectă şi unitară a documentelor complexe.

9. Creează la un nivel avansat foi de calcul cu ajutorul programului de calcul tabelar Microsoft Excel – pentru utilizarea produsului de calcul tabelar Microsoft Excel, se va pune accent pe exersarea completării conţinutului celulelor prin editare simplă sau automat cu date alfanumerice, numerice, formule, funcţii ca principale facilităţi oferite de acest produs.

10. Utilizează reţele de calculatoare şi baze de date – are ca scop principal folosirea reţelelor de calculatoare pentru o comunicare eficientă în interiorul şi exteriorul sistemului informatic al organizaţiei şi dezvoltarea abilităţii elevilor de a se informa folosind reţelele Internet şi Intranet.

11. Aderă la valorile culturii organizaţionale - promovează valori şi atitudini privind apartenenţa la organizaţie, aplicarea normelor şi principiilor de etică şi deontologie profesională, evoluţia în carieră.

12. Aplică prevederile legilor şi regulamentelor militare – asigură cunoaşterea simbolurilor naţionale

13. Desfăşoară activităţi de siguranţă publică – asigură pregătirea elevilor în domeniul climatului de ordine şi siguranţă publică, în care atitudinea faţă de muncă şi strategia de organizare sunt orientate către recunoaşterea preventivă şi proactivă a problemelor comunităţii.

14. Aplică tactica intervenţiei în diferite situaţii – prin formarea acestei competenţe, elevii vor fi capabili să intervină pentru rezolvarea unor situaţii specifice, respectând procedurile şi dispoziţiile legale.

15. Gestionează situaţii conflictuale – asigură cunoaşterea modului de intervenţie faţă de anumite categorii de persoane , in cazuri de violenţă domestică sau de scandaluri şi încăierări în localuri publice.

Admitere 2023

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.