Ministerul Afacerilor Interne

Liberul acces la informatii

LIBERUL ACCES LA INFORMAŢII

Responsabil cu aplicarea informaţiilor de interes public:
Comisar-şef de poliţie Melincianu Beatrice (contact)

În conformitate cu art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7.

18.04.2017

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public(Vizualizeaza documentul)

18.04.2017

Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina

Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina(Vizualizeaza documentul)

18.04.2017

Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii de către structurile din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina

Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii de către structurile din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina(Vizualizeaza documentul)

01.01.2016

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016(Vizualizeaza documentul)

01.01.2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015(Vizualizeaza documentul)

01.01.2014

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014(Vizualizeaza documentul)

01.01.2013

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013(Vizualizeaza documentul)

01.01.2012

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2012

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2012(Vizualizeaza documentul)

01.01.2011

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2011

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2011(Vizualizeaza documentul)

Admitere 2020

Precizari privin admiterea in Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina

Detalii

Relatii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii

Agenda Conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Scolii de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii