CONSILIUL PROFESORAL

 

   Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic - instructori de ordine şi securitate publică / instructori militari, şeful structurii resurse umane, şeful de stat major, după caz, ofiţerii structurii metodică planificare învăţământ şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.