COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

   Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este formată din 3 - 9 membri.
   Conducerea ei operativă este asigurată de un coordonator desemnat de director / comandant, de regulă directorul adjunct / locţiitorul comandantului pentru învăţământ.

   Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducere, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) elaborează, anual, raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei, pe baza căruia directorul/comandantul realizează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului. Raportul anual de evaluare internă a calităţii este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; d) cooperează cu structurile specializate ale MAI, cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.