CATEDRA DE
INVESTIGAŢII CRIMNALE


Şef catedră
» Cms. şef de poliţie Balaban Ion


Colectivul de cadre didactice:

- Cms. şef de poliţie Stănică Ion
- Inspector principal de poliţie Tureac Andy-Roberto
- Inspector principal de poliţie Abăluţă Mircea

- p.c. Vlaicu Dorina