CATEDRA DE
ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, LIMBI STRĂINE ŞI INFORMATICĂ


împuternicit Şef catedră
- Cms. şef de poliţie Melincianu Beatrice


Colectivul de cadre didactice:

- Cms. şef de poliţie Tureac Ciprian
- Cms. şef de poliţie Angelescu Dan
- Cms. şef de poliţie Radu Bogdan
- Cms. şef de poliţie Precup Delia
- Cms. de poliţie Botea Manuela
- Scms. de poliţie Manole Andreea
- Scms. de poliţie Ştefan Alexandru
- Insp. pr. de poliţie Grigore Mădălina
- Ag. şef adj. Marin Andrei