împuternicit Şef catedră Pregătire Juridică şi Criminalistică
Comisar şef de poliţie Anghelache Flavius-Daniel


Studii:
• 2015 Masterat la Academiade Poliţie "A.I.Cuza": "Drept administrativ",
• 2013 masterand la Ac. de Pol. 2013 Curs Formator de formatori organizat de Asociatia pentru Initiativa si Dezvoltare Continua, Ploiesti
• 2011 Atestat de formare continuă "Implementarea standardelor de referinţă" eliberat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
• 2008 Curs de instruire în conducerea sportiva - Scoala de Pilotaj Sportiv HOBBY SPORT Bucuresti (aviz Federatia Româna de Automobilism Sportiv).
• 2005 Seminar AT 1 - Educatia comportamentala în probleme de politie si abordarea momentelor conflictuale pe baza analizei tranzactionale.
• 2001 Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti;
• 1999 Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de management, specializarea: Managementul firmei
• 1991 Scoala Militara de Transmisiuni ,Decebal", profil: ofiteri, arma: transmisiuni, specialitatea: transmisiuni;