Şef Birou Comunicaţii şi Informatică
Subcomisar de poliţie Botea Bogdan

CURRICULUM VITAE


Data si locul naşterii: 24.11.1973, Câmpina , jud. Prahova, România

Starea civilă: Căsătorit, un copil

Studii:
- 2014 - Curs de specializare "Monitorizare şi administrare reţele" la Centrul Multifuncţional Schengen
- 2014 - Universitatea Valahia Târgovişte - Facultatea de Inginerie Electrică, Electronica şi Tehnologia Informaţiei (studii universitare de masterat)
- 2012 - Universitatea Valahia Târgovişte - Facultatea de Inginerie Electrică, Electronica şi Tehnologia Informaţiei (licenţiat în electrotehnică)
- 2012 - M.E.C.T.S. - DGMRURS - DIrecţia formare continuă a personalului din învăţământul universitar (curs management educaţional)
- 2006 - Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti - Facultatea de Litere şi Ştiinţe (curs postuniversitar de specializare în Informatică)
- 2005 - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - Facultatea de Drept (curs postuniversitar de specializare în Ştiinţe Penale)
- 2003 - Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti (curs postuniversitar formare Ingineri de Sistem)
- 2004 - Universitatea Europeana I.C. Dragan Lugoj, Facultatea de Drept din Braşov - Ştiinţe juridice (licenţiat în ştiinţe juridice)
- 1999 - Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti (curs postuniversitar de formare analişti programatori pe staţii compatibile IBM-PC)
- 1998 - Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti - Departamentul pentru pregatirea personalului didiactic (curs postuniversitar de formare personal didactic)
- 1997 - Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti - Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică (diplomă de absolvire profil electromecanic)

Experienţa profesională:
- 2016 - prezent - Şef Birou Comunicaţii şi Informatică - Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
- 2001 - 2016 - Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina - Biroul Comunicaţii şi Informatică - Inginer de sistem
- 1999 - 2000 - Grup Şcolar Industrial Construcţii Maşini Câmpina - Profesor informatică

Limbi Străine: engleză, rusă