împuternicit Şef CATEDRĂ

PREGĂTIRE POLIŢIENEASCĂ

Comisar şef de poliţie EHUPOV VICOL

CURRICULUM VITAE


Data şi locul naşterii: 18.11.1968, Câmpina, jud. Prahova, România.
Starea civilă: căsătorit, un copil.

Studii:
- 2015 - Program de perfecţionare 40 ore, pentru ocupaţia Evaluator de competenţe profesionale organizat de S.C. Dotis Training S.R.L., Ploieşti;
- 2014 - Program de specializare, 120 ore, pentru ocupaţia Evaluator de risc la securitate fizică, organizat de S.C. Servany Security S.R.L., Boldeşti-Scăieni;
- 2013 - Certificat de competenţe profesionale pentru ocupaţia/calificarea: Formator, acordat de A.N.C.;
- 2012 - Program de iniţiere/perfecţionare pentru ocupaţia de Formator, organizat de Centrul de Pregătire în Informatică, Bucureşti;
- 2010 - Certificat de absolvire a seminarului (AT1) pe baza analizei tranzacţionale, organizat la Şcoala de Agenţi de Politie „Vasile Lascăr” Câmpina;
- 2010 - Certificat de participare la WMD Awareness ,Train the Trainer" Course, organizat de Department of Defense International Counterproliferation Program;
- 2008 - Diplomă de Master, specializarea: Management Educaţional si Integrare Europeană, la Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti;
- 2007 - Brevet de „Moniteur d Intervention Professionnel”  Republica Franceză, proiect PHARE;
- 2006 - Curs de specializare a instructorilor pentru intervenţia profesională, la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul”, Jandarmeria Română;
- 2005 - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti;
- 2005 - Academia de Poliţie "Al. I. Cuza" Bucureşti, Facultatea de Drept, licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea: drept;
- 2001 - Curs de perfecţionare specialitatea transmisiuni, la Centrul de Instrucţie şi Perfecţionare Transmisiuni Câmpina;
- 1994 - Şcoala de subofiţeri de poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, diplomă de absolvire, specializarea pază obiective, arma jandarmi;

Experienţa profesională:
- instructor de poliţie specialist IV (împuternicit şef catedră): 03.01.2017 - până în prezent;
- instructor de poliţie principal II: 2016 - 2017, S.A.P.V.L. Câmpina;
- instructor de poliţie principal III: 2015 - 2016, S.A.P.V.L. Câmpina;
- instructor de poliţie principal IV: 2008 - 2015, S.A.P.V.L. Câmpina;
- instructor militar principal V: 2007-2008, U.M. 0865 Câmpina;
- comandant pluton (instructor militar IV): 2005-2007, U.M. 0865 Câmpina;
- subofiţer tehnic/ operativ principal: 1996 - 2005, U.M. 0865 Câmpina;
- subofiţer pază: 1994 - 1996, U.M. 0849 Sinaia.