împuternicit Director Adjunct
Comisar şef de poliţie Enache Răzvan

CURRICULUM VITAE


Data si locul naşterii: 27 noiembrie 1967, Câmpina , Judeţul Prahova, România

Starea civilă: Căsătorit, doi copii

Studii:
2013 – Curs de perfecţionare/specializare „formare de formator”
2012  - Curs de perfecţionare „evaluator de competenţe”
2011 – Programul de schimb internaţional al Colegiului  European de Poliţie
2007-2009 Master în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic specializarea “Management Educaţional şi Integrare Europeană”.
2006 - Permisul European de Conducere a Calculatorului Complet;
2003 - Curs postuniversitar – seminar pedagogic;
l999 - Curs postuniversitar – Ştiinţe Penale - Criminalistică;
1993 - Academia de Poliţie”Alexandru Ioan Cuza” cu diploma de licenţă în profilul Ştiinţe Juridice, specializarea Drept;

Experienţa profesională:
• 2016 – prezent - împuternicit director adjunct al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”
• 2007 – 2016 - Şef serviciu Metodică, Planificare şi Bibliotecă în cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, coordonator al Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii Educaţiei
• 2001-2007 Şef Detaşament în cadrul Şcolii de Agenti de Poliţie „Vasile Lascăr” Cămpina;
• 1998-2001 Ofiţer specialist în cadrul Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă din Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina;
• 1993-1998 Comandant companie în cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina;

Limbi Străine: Franceză, Engleză