Şef Birou Financiar
Comisar şef de poliţie Vişan Florina

CURRICULUM VITAE


Data si locul naşterii: 14 aprilie 1976, Câmpina, Judetul Prahova, România

Starea civilă: Căsătorită, un copil

Studii:
- 2005-2006 Master – Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Litere şi Ştiinţe specializarea “Auditul instituţiilor publice şi private”;
- 2001 Curs postuniversitar de psihopedagogie şi metodică în cadrul Universităţii «Petrol şi Gaze » Ploieşti;
- 1994-1998 Universitatea “Petrol şi Gaze” Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, specializarea “Contabilitate şi informatică de gestiune" (diplomă licenţă).

Experienţa profesională:
- 2007 - prezent - Contabil Sef al Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Câmpina.
- 1999 - 2007 Ofiter specialist I în cadrul biroului financiar-contabilitate din Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Câmpina.

Limbi Străine: Engleza