Serviciul Cabinet

SERVICIUL CABINET

Şef serviciu
- cms. şef de poliţie CRISTEA Tiberiu-Mihai

a. Comunicare Publică
Componenţă:
- cms. şef de poliţie ROŞCA Cătălina,
- insp. de poliţie GRAMA Ingrid-Maria,
- ag. de poliţie TURCU Nicu.

Atribuţii:

Activitatea este centrată pe dezvoltarea capacităţilor cultural-artistice şi educative integrată în procesul formativ complex al viitorilor agenţi de poliţie.

Organizează diverse evenimente care contribuie la promovarea tradiţiilor naţionale şi de profesie, conştientizarea asupra valorilor specifice statului de drept, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

În cadrul compartimentului funcţionează:

 • cercul de pictură;
 • cercul de creaţie literară „Ioan Tecşa”;
 • revista „Minerva”;
 • formaţia cultural-artistică a elevilor.

Este răspunzător de promovarea ofertei educaţionale în rândul publicului ţintă, de promovarea imaginii şi misiunii instituţiei, într-un mod cât mai realist şi atractiv în rândul societăţii.

În acest sens, sunt foarte importante cooperarea şi relaţiile publice cu instituţiile ierarhic superioare, organizaţiii non/guvernamentale, mass-media.

Activitatea de relaţii internaţionale intră în sarcina ofiţerului responsabil cu relaţiile publice şi internaţionale şi se desfăşoară cu respectarea cadrului legislativ intern, ce reglementează acest domeniu.

Scopul principal al cooperării şi parteneriatelor internaţionale este acela de a integra sistemul românesc de învăţământ poliţienesc în sistemul internaţional european, de creştere a eficienţei formării şi pregătirii poliţiştilor prin însuşirea unor viziuni, tehnici, concepte moderne preluate de la partenerii străini, şi de a oferi, la rândul nostru, exemple de bune practici.

b. Dispecerat şi personal de serviciu

Componenţă:

 • cms. de poliţie IORDAN Ion-Laurenţiu,
 • scms. de poliție PETRE Nicolae-Florin
 • insp.pr. de poliţie IALAMA Cătălin-Valentin,
 • sinsp. de poliţie GÎDIUȚĂ Liliana-Cătălina,
 • ag. şef pr. de poliţie MĂNĂȚUICĂ Petcu,
 • ag. şef pr. de poliţie TERECOASĂ-RĂDUCU Sebastian Cătălin,
 • ag. şef pr. de poliţie GEANĂ Sebastian,
 • ag. şef pr. de poliţie IARCA Ciprian-Florin,
 • ag. șef de poliție ENACHE Valentin,
 • ag. șef de poliție VLAICU Gheorghe,
 • ag. șef de poliție MANTA Florin-Bogdan,
 • ag. şef adj, de poliţie RADU Mihaela,
 • ag. pr. de poliţie IORDAN Mihai Daniel,
 • ag. de poliție OPREA Mihnea-Nicolae.

Atribuţii:

Coordonează programul elevilor şi cursanţilor timp de 24 de ore, răspunde de activitatea de control-acces al persoanelor, auto care intră în incinta instiuţiei, organizează şi conduce activităţile în situaţii de urgenţă, elaborerază documente operative necesare funcţionării dispeceratului şcolii.

c. Documente Clasificate şi Secretariat

Componenţă:

 • ag. şef adj. de poliţie VĂSII-Elena Alexandra,
 • ag. de poliţie TÎRCĂ Cornelia-Gabriela.

Atribuţii:

Răspunde de activitatea de registratură pentru toate documentele reprezentând corespondenţa internă şi externă a instituţiei, ţine evidenţa mişcărilor de personal de la nivelul instituţiei (atât personal angajat, cât şi elevi/ cursanţi).

d. Compartiment Management stări excepționale

Componenţă:

 • ag. şef pr. de poliţie MANOLACHE Remus.

Atribuţii:

Răspunde de activitatea de organizare, mobilizare și lucru cu cifru.

Admitere 2023

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.