Serviciul Management Resurse Umane

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Serviciul Management Resurse Umane asigură îndeplinirea misiunilor specifice gestionării resurselor umane la nivelul unităţii de învăţământ. Această structură se subordonează nemijlocit directorului şcolii şi, funcţional, Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, fiind unitatea de specialitate care realizează aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la resursele umane, punerea în practică a strategiei, politicilor şi procedurilor în domeniul de competenţă.

Activitatea poliţiştilor, personalului contractual şi elevilor şcolii este atent monitorizată, etapă cu etapă, prin intermediul acestei structuri, în vederea realizării dezvoltării carierei profesionale, aplicând cadrul normativ incident.

Serviciul este coordonat în prezent de către comisar-şef de poliţie RUS Elena-Victoria şi are în componenţă următorii poliţişti: 

  • cms. șef de poliţie MARCU Mihaela-Beatrice,
  • cms. șef de poliţie BOGĂȚOIU Marius-Daniel,
  • cms. șef de poliţie SIMA Adelin-George,
  • scms. de poliție CREȚU Dan,
  • ag. şef adj. de poliţie GRAMA Daniel-Florentin,
  • ag. de poliţie OCEANU Ioana-Larisa.

Serviciul organizează şi desfăşoară recrutarea, selecţionarea, încadrarea, integrarea, instruirea, promovarea, precum şi evaluarea performanţelor profesionale ale personalului pentru asigurarea atingerii obiectivelor instituţiei. De asemenea, asigură aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Urmăreşte situaţia disciplinară a personalului şcolii, elaborând strategii pentru crearea unui climat corespunzător şi motivant, precum şi planuri de îmbunătăţire a stării şi practicii pe această linie.

Serviciul pune în valoare toate resursele de care dispune instituţia în vederea atingerii obiectivelor strategice imediate, vizând atât asigurarea posturilor cu oameni potriviţi, cât şi utilizarea optimă a acestora.

Admitere 2023

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.